Stavební firma VAMDUM

Profil firmy

Jednou z nejznámějších stavebních firem poličského a svitavského regionu je firma VAMDUM.
Počátky působení firmy spadají do období, kdy se o podnikání v pravém slova smyslu ještě nedalo hovořit. Zkušenosti z provádění výškových prací, oprav a nátěrů věží, střech a nepřístupných konstrukcí prováděných v tomto období byly důvodem k založení soukromé firmy po roce 89´, kdy byly uvolněny podmínky pro soukromé podnikání. V roce 1993 byla firma zaregistrována v obchodním rejstříku
jako VAMDUM
Původně malá firma zabývající se opravami střech a drobnou stavební činností se postupně rozrostla ve společnost, která svým rozsahem pokrývá značné spektrum činností běžných ve stavebnictví, kde nosným programem je stavební výroba zejména novostavby objektů a rekonstrukce budov. Dále může nabídnout specializované práce, pro které má vyškolené odborníky, například zemní a střešní povlakové izolace, montáže sendvičových konstrukcí nebo jádrové vrtání. Pro dodávky některých technologií získala firma regionální exkluzivitu.
Firma VAMDUM při komplexním provádění staveb spolupracuje s osvědčenými subdodavateli. Vhodným výběrem partnerů a dodavatelů stavebních materiálů zaručuje svým zákazníkům prvotřídní kvalitu prováděných prací, použitých materiálů a mnohaleté záruky jištěné pojistkami u zahraničních firem.
Organizačně je společnost rozčleněna na výrobní divize, které zahrnují veškerou stavební činnost firmy.
Cíleně kladený důraz na kvalitu a komplexnost prováděných projektů a používání vyspělých technologií a materiálů mají značný vliv na další zkvalitnění realizovaných staveb.
Samozřejmostí pro obě divize je provádění inženýrských činností, poradenská činnost a vypracování rozpočtů a cenových nabídek.

VAMDUM - Stavební firma